آرشیو روزانه: سپتامبر 11, 2018

تورم بعد از تزریق بوتاکس

تورم بعد از تزریق بوتاکس بوتاکس یک فرآورده ای است که از سم بوتولینوم گرفته شده است . سالها پیش از این سم برای انحراف چشم استفاده می کردند و دیدند می تواند در چروک های پوست موثر باشد و از آنجا به بعد از این سم برای درمان چروک پوست هم استفاده می کردند […]

read more »